Geen kleine lettertjes

Privacy- en cookieverklaring
Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in het team van ‘t Prinsenwiel. Hierna genoemd ’HK Vastgoed'. Uw privacy wordt door ons gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van HK Vastgoed. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door HK Vastgoed gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring legt HK Vastgoed uit welke persoonsgegevens HK Vastgoed gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd.
 

Verwerking persoonsgegevens
Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen: enerzijds persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die om technische redenen automatisch aan ons worden doorgegeven door gebruik van cookies. Wanneer u contact met HK Vastgoed wil opnemen middels het contactformulier (of op andere wijze), vraagt HK Vastgoed u om uw persoonsgegevens te verstekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van HK Vastgoed. De enige persoonsgegevens die op de website van HK Vastgoed worden opgeslagen zijn de gegevens van het contactformulier (naam en mailadres).
 

Doeleinden verwerking
Wij gebruiker uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening aan u, zoals met u overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of uw websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De persoonsgegevens worden enkel voor het beoogde doel gebruikt.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • voor het verrichten van de aangeboden diensten;
  • om met u in contact te kunnen komen;
  • toezenden van nieuwsbrieven, acties en promoties op basis van uw toestemming;
    het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van ons bedrijf;
  • levering en facturatie van onze producten, ter uitvoering van uw verzoek.
     

Cookies
Bij het aanbieden van elektronische diensten en/of producten maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en websitegebruik.
 

Tracking cookies

Wij verzamelen gegevens om een beter inzicht te krijgen van onze klanten (websitebezoekers), zodat wij onze dienstverlening hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” om het gedrag van websitebezoekers vast te stellen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
 

Google Analytics
Wij gebruiken de dienst ‘Google Analystics’ om cookies te plaatsen op onze website. Deze dienst helpt HK Vastgoed om een beeld te krijgen van de manier waarop websitebezoekers de website gebruiken. De informatie wordt door het IP-adres van uw computer opgeslagen in servers van Google. Meer informatie hierover kunt u lezen in het

privacybeleid van Google

en 

privacybeleid van Google Analytics
 

Beveiliging en bewaartermijnen

HK Vastgoed neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Enkel noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, welke afgeschermd en gecontroleerd worden. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan, zoals bijvoorbeeld de fiscaal verplichte bewaringstermijn van 7 jaar voor facturen.
 

Welke rechten heeft u?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het contactformulier. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Derden
Wanneer wij gebruik maken van andere partijen om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst sluiten. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van HK Vastgoed.

Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren.
 

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen van social media. Deze werken door middel van stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dit wordt gebruikt om de websitebezoeker te herkennen wanneer deze ingelogd is op een sociale netwerk. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram). Houdt u er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.
 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.
 

Contact met ons opnemen

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via: 

info@hkvastgoed.nl

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Team Boumij