Geen kleine lettertjes

Disclaimer 't Prinsenwiel (hierna: HK Vastgoed)
De op deze website getoonde informatie wordt door HK Vastgoed met grote zorg samengesteld, toch kan HK Vastgoed niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie. HK Vastgoed B.V. verstrekt door middel van deze website enkel informatie over haar diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. HK Vastgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
 

Verwijzingen naar websites die niet door HK Vastgoed worden onderhouden, zijn enkel ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel HK Vastgoed selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot de websites die niet door HK Vastgoed worden onderhouden wordt afgewezen.
 

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, afbeeldingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn eigendom van of in licentie bij HK Vastgoed en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De gebruiker van de website mag de informatie op deze website alleen gebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HK Vastgoed is het niet toegestaan om de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar info@hkvastgoed.nl 

 

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Team Boumij